Hệ thống giúp liên kết dữ liệu giữa dữ liệu ERP của công ty khách hàng và dữ liệu Ecus của Ken Logistics. Qua đó thông tin tờ khai được tạo tự động dựa trên thông tin dữ liệu ERP của khách hàng. Nhân viên của Ken Logistics sẽ kiểm tra lại, sau đó có thể lập tức khai báo tới cơ quan Hải Quan. Hệ thống giúp khai báo thông tin dữ liệu của khách hàng chính xác 100% và nhanh chóng.

The system helps to link the ERP data of our customers with the Ecus data of Ken Logistics. As a result, the declaration information can be automatically generated based on the ERP data of the customers. Ken Logistics employees will then verify the information before immediately submitting it to the Customs authorities. The system ensures 100% accuracy and efficiency in declaring the customer’s data.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: